Vänföreningen Medlemsskap

Medlemsskapet ger dig

- förhandsinformation om konsertprogrammen
- möjlighet att förhandsköpa biljetter
- 25% rabatt vid biljettköp
- 10% rabatt i Slottsboden, Kunlg. Slottet
- reserverade bra platser vid konserterna
- inbjudan till musikaliska träffar och utflykter med specialanvisningar
- möjlighet att vara volontär vid konserter och vänträffar - Du/Ni river biljetter och lyssnar utan kostnad

Att bli medlem

Privat:
- Enskild medlem 300 kr/år
- 2 personer på samma adress 400 kr/år

Företag:
- Företag GULD 25 000 kr (100 biljetter till valfri konsert)
- Företag SILVER 15 000 kr (50 biljetter till valfri konsert)
- Företag BRONS 10 000 kr (25 biljetter till valfri konsert)

Vänföreningen Musik på Slottets postgiro: 41 90 57 - 5.
Ange namn, adress, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Årsmöten

Våra årsmöten äger rum i Karl XV-salen på Kungliga Slottet.

Kontakta Vänföreningen

Skicka e-post:
vanforeningen@royalfestivals.se

Skriv till oss:
Vänföreningen Musik på Slottet
Kungliga Slottet
111 30 Stockholm

Vänförening - Musik på Slottet - logoÅrsredovisning 2010

Vänföreningen Musik på Slottets styrelse får härmed lämna följande redogörelse för sitt 35:e verksamhetsår.

Årsberättelse
Balans och resultaträkning


Kontakta Vänföreningen

Skicka e-post:
vanforeningen@royalfestivals.se

Skriv till oss:
Vänföreningen Musik på Slottet
Kungliga Slottet
111 30 Stockholm

Vänföreningen Musik på Slottet med ca: 500 medlemmar bildades 1975 för att stödja och utveckla verksamheten. Ditt medlemskap ökar förutsättningarna för ett levande musikliv på Kungliga Slottet.


Musik på Slottet på Facebook